Get Adobe Flash player

Επικοινωνία

Επικοινωνία

Τηλ: 2410611296

Διεύθυνση: Διγενή 12

414 48, Λάρισα

Αναφορά βλάβης

Δοκιμάστε την ηλεκτρονική Φόρμα της Άμεσης Ανταπόκρισης Βλάβης

Φόρμα αναφοράς βλάβης

Ο καιρός

Συντηρήσεις

service

Service

Θέρμανση Ατομική - Κεντρική

Η  εταιρία μας με το έμπειρο προσωπικό της και τον κατάλληλο εξοπλισμό, αναλαμβάνει κάθε είδους εργασία συντήρησης και αποκατάστασης βλάβης σε εγκαταστάσεις θέρμανσης όλων των μεγεθών, εργαζόμενων μέσων και καυσίμων.

Στις ανωτέρω εργασίες εκτός από τη συντήρηση του λέβητα περιλαμβάνεται η ρύθμιση και συντήρηση καυστήρα, όλων των τύπων και μεγεθών καθώς και επίτοιχων λεβήτων αερίου, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικό αναλυτή καυσαερίων. Κάθε συσκευή καύσης, ανεξάρτητα από το καύσιμο, την ισχύ της ή τη χρήση της αντιμετωπίζεται από εμάς με τον ίδιο επαγγελματισμό. Από τον πιο μικρό καυστήρα  οικιακής χρήσης, μέχρι και τον πιο μεγάλο βιομηχανικής χρήσης, ρυθμίζονται κατάλληλα ώστε να έχουν τη βέλτιστη λειτουργία.

Ακολουθώντας πιστά την εθνική νομοθεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής, όσο αναφορά τη λειτουργία σταθερών εστιών καύσης, τα επιτρεπόμενα καύσιμα και τις οριακές τιμές των καυσαερίων, εκδίδουμε θεωρημένο φύλλο ελέγχου σε κάθε μας συντήρηση κεντρικής ή ατομικής θέρμανσης.

Οι εργασίες συντήρησης και ρύθμισης της εγκατάστασης του συστήματος  λέβητα – καυστήρα - καπνοδόχου, ανεξαρτήτως ισχύος και χρησιμοποιούμενου καυσίµου, πραγματοποιούνται από τους έχοντες την προς τούτο  κατάλληλη άδεια σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (ΦΕΚ 09/11/2011 «Ρύθµιση θεµάτων σχετικών  µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών  καύσης για τη θέρµανση  κτιρίων  και νερού»). Ουδείς άλλος επιτρέπεται να εκτελεί τις εργασίες συντήρησης και ρύθµισης στις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρµανσης κτιρίων που χρησιµοποιούνται για κατοικίες, γραφεία, καταστήµατα, ξενοδοχεία, νοσοκοµεία και πάσης φύσεως υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. Η συντήρηση και ρύθμιση όλων των παραπάνω πραγματοποιείται τουλάχιστον µια φορά το χρόνο και ειδικά για τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν καύσιµα στερεής βιοµάζας, η συντήρηση επιβάλλεται να γίνεται σε συχνότερα χρονικά διαστήµατα, εφόσον αυτό προβλέπεται και από τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Στόχος μας είναι η ασφαλέστερη, αδιάλειπτη και ταυτόχρονα οικονομικότερη λειτουργία του συστήματος λέβητα - καυστήρα. Δίνοντας μεγάλη βαρύτητα σε μετεκπαιδευτικά σεμινάρια. Σε εταιρίες με μεγάλη γκάμα προϊόντων στην αγορά των περιοχών Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλο και Περιφέρεια Θεσσαλίας. Κάποιες από τις εν λόγω εταιρίες είναι:

 •   Buderus
 •   Bosch
 •   Chappee
 •   De Dietrich
 •   Riello
 •   Immergas
 •   Baxi
 •   Ariston
 •   Baltur
 •   Vaillant
 •   Sime
 •   Rotex

και πολλές ακόμα με λιγότερο σε όγκο πωλήσεις σε σχέση με τη οικιακή και επαγγελματική θέρμανση.

 

Ζεστό Νερό Χρήσης

Έχοντας εμβαθύνει τις γνώσεις μας πάνω στη συντήρηση και με μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, παρέχουμε υπηρεσίες συντήρησης και αντικατάστασης σε ηλιακούς θερμοσίφωνες, μπόιλερ, δοχεία αδρανείας και ηλιακά συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας.

Με τη κατάλληλη τεχνογνωσία και όλων των απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό (αντλία χημικού καθαρισμού, ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης θερμοκρασίας τύπου Laser, ψηφιακά πολύμετρα και έγχρωμη κάμερα στιγμιαίας απεικόνισης) παρέχουμε υψηλού επιπέδου συντήρησης σε κάθε σύστημα, βελτιώνοντας την απόδοσή του και επιμηκύνοντας το χρόνο λειτουργίας του.

Ακόμα ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, σαν εταιρία είμαστε στη θέση να δώσουμε γραπτές προτάσεις βελτιστοποίησης και εξοικονόμησης για το υπάρχον σύστημα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης.


 Χημικός Καθαρισμός

Ο χημικός καθαρισμός είναι μια εργασία συντήρησης και καθαρισμού εγκαταστάσεων, με χρήση χημικών προϊόντων, με  σκοπό την αφαίρεση επικαθίσεων όπως αλάτων, λεβητολίθου, σκουριάς, υπολειμμάτων πετρελαιοειδών, γράσων, ελαίων. Είναι αποτελεσματικότερος του μηχανικού καθαρισμού ακόμη και σε σημεία όπως γωνίες και στροφές, όπου υπάρχουν και οι περισσότερες επικαθίσεις.

Χημικό καθαρισμό εφαρμόζουμε για τον καθαρισμό των:

 • Λεβήτων (νερό-θαλάμου, ατμο-ϋδροθαλάμου)
 • Θερμαντήρων αποθήκευσης νερού χρήσης (μπόιλερ)
 • Ηλιακών συλλεκτών
 • Εναλλακτών θερμότητας (Επίτοιχοι λέβητες Φ. Αερίου)
 • Δικτύων -  Σωληνώσεων (θέρμανσης, ψύξης)
 • Πύργων ψύξεως
 • Δεξαμενών
 • και γενικά σε κάθε εγκατάσταση που περιέχει και έρχεται σε επαφή με υγρά.

Οι σημαντικότεροι λόγοι για την εφαρμογή χημικού καθαρισμού:

 • Μειωμένη θερμική απόδοση των επιφανειών εναλλαγής θερμότητας με συνέπεια σπατάλη καυσίμου και ενέργειας.
 • Συχνές διαρροές και φθορές αυλών λόγω διαβρώσεων και αλάτων
 • Μειωμένη ροή υγρών  (παροχή, πίεση)
 • Ανάπτυξη στο σύστημα υγρών επικίνδυνα για την υγεία βακτηρίδια
 • Καθαρισμός πριν την εισαγωγή σε σύστημα τροφίμων, και σε σύστημα ευαίσθητων ουσιών Καθαρισμός πριν την εισαγωγή κατά τη  λειτουργία καινούριας εγκατάστασης

Για τον  χημικό καθαρισμό απαιτείται εγκατάσταση και λειτουργία προσωρινής ανακυκλοφορίας των υγρών καθαρισμού και συνεχής παρακολούθηση της εργασίας, όπου σημαίνει ότι μετά την έναρξη της δεν είναι δυνατόν να διακοπεί αλλά πρέπει να συνεχιστεί μέχρι την περάτωση της.

 Για λόγους κόστους αρκετοί αναλαμβάνουν την εργασία και την εκτελούν με ερασιτεχνικό τρόπο με αποτέλεσμα πολλαπλών φθορών σε επιμέρους εξαρτήματα και χωρίς βασική μέριμνα στους κανόνες ασφαλείας.  Δυστυχώς όλα αυτά έχουν δυσφημίσει την διαδικασία του χημικού καθαρισμού και πλέον λαμβάνει δράση μόνο σε μη αναστρέψιμές καταστάσεις.

Αναλαμβάνοντας μια τέτοια επικίνδυνη εργασία,  έχουμε την εμπειρία και τη γνώση για το τι πρέπει να κάνουμε, πώς να το κάνουμε και γιατί το κάνουμε. Απαιτείται ο συνδυασμός γνώσεων  χημείας, μηχανολογίας, μεταλλογνωσίας και θερμοδυναμικής.

 

Εργασίες Συντήρησης Δικτύου Φυσικού Αερίου

Σύμφωνα με το ΦΕΚ976/2012 «Τεχνικό Κανονισμό Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500mbar» ορίζεται και επιβάλλεται ο έλεγχος της στεγανότητας των σωληνώσεων του φυσικού αερίου κάθε τέσσερα χρόνια και σε υπόγειο δίκτυο δοκιμή στεγανότητας με αδρανές αέριο (άζωτο) κάθε δύο χρόνια.

Η εταιρεία μας με το έμπειρο προσωπικό της και τον κατάλληλο εξοπλισμό (ηλεκτρονικό φορητό ανιχνευτή διαρροής φυσικού αερίου και καταγραφική συσκευή πίεσης), αναλαμβάνει κάθε είδους εργασία συντήρησης και αποκατάστασης βλάβης δικτύων και εξοπλισμού φυσικού αερίου. Οι συγκεκριμένες εργασίες μπορούν να γίνονται είτε μετά από έκτακτη κλήση είτε σε προγραμματισμένη επίσκεψη, στα πλαίσια ενός ετήσιου συμβολαίου.

 

Βασικές Εργασίες ετήσιου συμβολαίου συντήρησης εγκατάστασης Φυσικού Αερίου:

 • Μηνιαίες επισκέψεις για οπτικό έλεγχο της κατάστασης των δικτύων, των αναρτήσεων και των στηρίξεων.
 • Έλεγχος εύκαμπτων συνδέσμων και συνδέσεων, αποκατάσταση φθορών σε στηρίγματα, και σκουριάς σε σωλήνες με βαφή.
 • Έλεγχος λειτουργίας και ρύθμιση συσκευών (μειωτές- ρυθμιστές πίεσης, ανακουφιστικές βαλβίδες, multi blocks, ανιχνευτές διαρροών). Αντικατάσταση συσκευών εξαιτίας δυσλειτουργίας ή βλάβης.
 • Ανίχνευση διαρροών με φορητό ηλεκτρονικό ανιχνευτή διαρροών.
 • Εργασίες δοκιμής αντοχής και δοκιμής στεγανότητας των δικτύων με αδρανές αέριο (άζωτο). Καταγραφή των δοκιμών με κατάλληλη συσκευή και χορήγηση αντίστοιχων  πιστοποιητικών.
 • Έκδοση πιστοποιητικού δοκιμής αντοχής εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου.
 • Έκδοση πιστοποιητικού δοκιμής στεγανότητας εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και πιστοποιητικού επανελέγχου στεγανότητας κάθε τέσσερα (4) έτη.
 • Έλεγχος και αντικατάσταση ανοδίων μαγνησίου σε σταθμούς ελέγχου.

 

 Συντήρηση Kλιματιστικής Mονάδας (Split - Unit) :

 Οι κλιματιστικές μονάδες τύπου (split) είναι συσκευές που έχουν πλέον κατακλύσει τις οικίες και τους μικρούς επαγγελματικούς χώρους. Η ανάγκη κλιματισμού στο χώρο μας είναι πλέον απαραίτητη στη καθημερινότητά μας. Η συνεχόμενη έκθεσή μας σε κλιματιζόμενο αέρα βέβαια μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία μας.

Ως εταιρεία που σεβόμαστε τον καταναλωτή προτείνουμε την ετήσια συντήρηση των κλιματιστικών προσφέροντας τις υπηρεσίες μας για υγιεινή και αποδοτική λειτουργιά των κλιματιστικών.
Αναφορικά κάποιες από τις κυριότερες ασθένειες που μπορεί να προκαλέσει η μη τήρηση της ετήσιας συντήρησης είναι:

 • Η νόσος των λεγεωνάριων (λεγεωνέλλα)

Το βακτηρίδιο της λεγεωνέλλας αναπτύσσεται στα φίλτρα και τα στοιχεία των εσωτερικών μονάδων των κλιματιστικών καθώς και στους αεραγωγούς των μεγαλύτερων εγκαταστάσεων με κεντρική διανομή του αέρα, το οποίο μεταδίδεται με τον αέρα στο αναπνευστικό σύστημα του ανθρώπου.

 • Αλλεργική ρινίτιδα

Με τη συνεχόμενη χρήση του κλιματιστικού και σε συνδυασμό με ανεπαρκή εξαερισμό μπορεί να προκληθεί βλάβη ή και καταστροφή του μηχανισμού φίλτρανσης της ρινικής αναπνοής.

 • Μετάδοση ιώσεων

Τα κλιματιστικά σύμφωνα με μελέτες είναι υπεύθυνα για την μετάδοση μεταδοτικών ασθενειών, διότι συσσωρεύονται παθογόνοι μικρό-οργανισμοί στο εσωτερικό μηχάνημα ή στο κανάλι κλιματισμού και ανακυκλώνονται στον αέρα του χώρου προσβάλλοντας άτομα κυρίως με ασθενές ανοσοποιητικό σύστημα.

 • Με τη συνεχόμενη έκθεσή μας σε κλιματιζόμενους χώρους έχουμε ακόμα:

Ξηρότητα δέρματος και εμφάνιση δερματοπαθειών.
Ξηρότητα ματιών και εμφάνιση επιπεφυκίτιδας κυρίως σε άτομα που χρησιμοποιούν φακούς επαφής.
Επιδείνωση πόνων σε άτομα που πάσχουν από αρθρίτιδα και νευρίτιδα.
Σε κλιματιζόμενους χώρους όπου υπάρχουν καπνιστές, οι καρκινογόνες ουσίες του καπνού ανακυκλώνονται και περνούν πολλές φορές από το αναπνευστικό μας σύστημα.

Έχοντας τα παραπάνω υπόψη παροτρύνουμε τους καταναλωτές να συντηρούνε το κλιματιστικό (ή την κεντρική εγκατάσταση κλιματισμού) τουλάχιστον μία φορά ετησίως και σε ειδικές περιπτώσεις δύο και τρείς φορές, εξαρτάται από το χώρο που κλιματίζουν οι μονάδες. Η σωστή συντήρηση είναι μια εργασία, που απαιτεί χρόνο και καταρτισμένο τεχνικό για να έχει ως αποτέλεσμα την διατήρηση του υψηλού βαθμού απόδοσης, την αύξηση της ζωής του κλιματιστικού, και την διαφύλαξη της υγείας σας.

 

 

 

 

Νέα

article thumbnailΒασικές οδηγίες για την προστασία του επίτοιχου λέβητα φυσικού αερίου από παγετό. Δεν πρέπει να είναι κλειστό το ρεύμα και το αέριο. (Δηλαδή οι παροχές ρεύματος και φυσικού αερίου πρέπει να παραμείνουν ανοιχτές) ...
article thumbnailΤο καλοκαίρι έρχεται και όσο να μη θέλουμε να λειτουργήσουμε τα κλιματιστικά μας, σε μικρές περιόδους καύσωνα θα μας φανούν πολύ χρήσιμα. Ωστόσο, πρέπει να φροντίσουμε όσο το δυνατόν πιο άμεσα για...
article thumbnail   Σε μια εγκατάσταση θέρμανσης νέα ή υφιστάμενη εισχωρεί αέρας στο κύκλωμα του νερού (ένας γνώριμος θόρυβος σε όλους), το οξυγόνο του αέρα προκαλεί οξείδωση (σκουριά) σε όλα τα μεταλλικά μέρη που συναντά, όπως...
article thumbnailΜε μια επιτυχημένη πορεία πωλήσεων στην Ελληνική αγορά η κορυφαία κατασκευάστρια εταιρεία επίτοιχων λεβήτων De Dietrich, έρχεται το φθινόπωρο με μια άκρως δελεαστική προσφορά, συνδυάζοντας τα μοντέλα...

Ακολουθείστε μας

 facebook    YouTube     linked in